Tel 052 428 7469

הזמנת שיחה

WhatsApp 052 428 7469

מיטות

מיטות
הצג:
מיין לפי:
מיטה נוער נפתחת נכפולה + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x203 גובה ראשים: 90/55 מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל מיטת ילדים נוחה ורכה – זאת אפשרות להבטיח לילדכם שינה טובה ומנוחה מושלמת. השינה מהווה עבור ילדים לא רק אפשרות לנוח ולצבור כוח ליום חדש, היא הכרחית גם לשם חיזוק החסינות, להתפתחות שכלית המיטה תוכננה ונבנתה תוך התחשבות..
3000.00₪
מיטה נוער נפתחת נכפולה + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x203 גובה ראשים: 90/55 מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל מיטת ילדים נוחה ורכה – זאת אפשרות להבטיח לילדכם שינה טובה ומנוחה מושלמת. השינה מהווה עבור ילדים לא רק אפשרות לנוח ולצבור כוח ליום חדש, היא הכרחית גם לשם חיזוק החסינות, להתפתחות שכלית המיטה תוכננה ונבנתה תוך התחשבות..
2550.00₪
מיטה נוער נפתחת נכפולה + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x203 גובה ראשים: 90/55 מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל מיטת ילדים נוחה ורכה – זאת אפשרות להבטיח לילדכם שינה טובה ומנוחה מושלמת. השינה מהווה עבור ילדים לא רק אפשרות לנוח ולצבור כוח ליום חדש, היא הכרחית גם לשם חיזוק החסינות, להתפתחות שכלית המיטה תוכננה ונבנתה תוך התחשבות..
2850.00₪
מיטה נוער נפתחת נכפולה + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x203 גובה ראשים: 90/55 מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל מיטת ילדים נוחה ורכה – זאת אפשרות להבטיח לילדכם שינה טובה ומנוחה מושלמת. השינה מהווה עבור ילדים לא רק אפשרות לנוח ולצבור כוח ליום חדש, היא הכרחית גם לשם חיזוק החסינות, להתפתחות שכלית המיטה תוכננה ונבנתה תוך התחשבות..
1650.00₪
מיטה נוער נפתחת נכפולה + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x203 גובה ראשים: 90/55 מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל מיטת ילדים נוחה ורכה – זאת אפשרות להבטיח לילדכם שינה טובה ומנוחה מושלמת. השינה מהווה עבור ילדים לא רק אפשרות לנוח ולצבור כוח ליום חדש, היא הכרחית גם לשם חיזוק החסינות, להתפתחות שכלית המיטה תוכננה ונבנתה תוך התחשבות..
2550.00₪
מיטה נוער נפתחת נכפולה + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x203 גובה ראשים: 90/55 מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל מיטת ילדים נוחה ורכה – זאת אפשרות להבטיח לילדכם שינה טובה ומנוחה מושלמת. השינה מהווה עבור ילדים לא רק אפשרות לנוח ולצבור כוח ליום חדש, היא הכרחית גם לשם חיזוק החסינות, להתפתחות שכלית המיטה תוכננה ונבנתה תוך התחשבות..
2400.00₪
מיטה נוער נפתחת נכפולה + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x203 גובה ראשים: 90/55 מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל מיטת ילדים נוחה ורכה – זאת אפשרות להבטיח לילדכם שינה טובה ומנוחה מושלמת. השינה מהווה עבור ילדים לא רק אפשרות לנוח ולצבור כוח ליום חדש, היא הכרחית גם לשם חיזוק החסינות, להתפתחות שכלית המיטה תוכננה ונבנתה תוך התחשבות..
2850.00₪
מיטה נוער נפתחת נכפולה + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x203 גובה ראשים: 90/55 מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל מיטת ילדים נוחה ורכה – זאת אפשרות להבטיח לילדכם שינה טובה ומנוחה מושלמת. השינה מהווה עבור ילדים לא רק אפשרות לנוח ולצבור כוח ליום חדש, היא הכרחית גם לשם חיזוק החסינות, להתפתחות שכלית המיטה תוכננה ונבנתה תוך התחשבות..
3150.00₪
מיטה קומותיים נפתחת לשלוש מיטות + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x205 גובה ראשים: 161 *גובהכולל מזרון 10 סיים למיטה עליונה 142 סיימ מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל   יש לך שני ילדים, והם גדלים? לחשוב מראש על צרכיהם – זאת חוכמה אמיתית. שינתם ומנוחתם תלוים ישירות בנוחיותה ואיכותה של מיטתם, והתפתחות של יצירתי..
3999.00₪
מיטה קומותיים נפתחת לשלוש מיטות + מעקה בטיחות ומגירות אחסון מידות חוץ: 88x205 גובה ראשים: 158 *גובהכולל מזרון 10 סיים למיטה עליונה 142 סיימ מתאים למזרונים: 190x80 , עד 8 oיים במיטה תחתונה ריהוט עשוי עץ טבעי. ייצור בישראל   יש לך שני ילדים, והם גדלים? לחשוב מראש על צרכיהם – זאת חוכמה אמיתית. שינתם ומנוחתם תלוים ישירות בנוחיותה ואיכותה של מיטתם, והתפתחות של יצירתי..
3750.00₪
  ספת נוער על-קל קומותיים Jumbalaya מיטת קומותיים הנפתחת למיטה זוגית על ידי מנגנון על-קל, בעלת מזרנים קפיצים  אורטופדיים וארגז מצעים , משולבת רגליים וגב ממתכת. המיטה מיועדת ל-3 אנשים: מיטה עליונה, מיטה תחתונה+מיטה נשלפת במיטה העליונה יש מגן טף + סולם עליה למיטה העליונה בסיס עץ טבעי צדדים וגב מתכת   עם ארגז מצעים.   בד microfiber אנטיבקטריאלית גמיש ..
2377.00₪
Loading...
Loading...